Pro začátečníky

Pololetní test čínštiny – Školní rok 2015 – 2016

1. Napište tato čísla do arabských čísel:

二十九                          三百八十四                                     五千O六十

七十七                          一百一十六                                     九千二百O八

2. Doplňte chybějící znak:

      shí                                  dào                                       xīn       

认(      )                         知 (      )                                  好(      )的

péng                              méi                                                yí

(      ) 友                        (      ) 有                                便(      )的

      zhì                                shǎo                                        wén

杂(      )                         多(      )                                   捷(      )的

3. Použijte tato slovní vazby k vytvoření vět:

a. 不但…也…

b. 不…也不…

c. …但是….

4. Seřaďte slova tak, aby věty měly smysl:

a. 同岁   他的   儿子   好朋友   我的   和

b. 哪个   书   爱看   你   写的   作家

c. 都   外语   人   很多人   会   我认识的   两种   说   中

5. Přeložte věty do číštiny:

a. Můj otec nikdy nečte romány od zahraničních spisovatelů.

b. Všichni lidé, kteří znají Bai Yue, říkají, že dobře mluví česky.

 
 

3. týden listopadu: pro 2. ročník !!!

A: 你好,你是哪国人?

B: 你好,我是中国人。我在Chali大学学习捷语,你呢?

A: 我是布尔诺人。但是,我也是Chali大学的学生。我学习ying语和de语。

B: 你会说几种外语?

A: 我会说三种外语。你会说什么外语?

B: 我只会说ying语和不多的捷语。你还想学习什么外语吗?

A: 我还想学习汉语。看书是你的爱好吗?

B: 是。我常看中文的小说,外文的杂志和报纸。

2. týden listopadu: pro 2. ročník !!!

A: 你好,你是哪儿的人?

B: 你好,我是捷克布拉格人。你知道,布拉格在哪儿吗?

A: 我知道,布拉格是捷克的首都。但是,我不知道布拉格有多少人口。

B: 我想,布拉格有一百多万人口。

A: 请问,你是中学生还是大学生?

B: 我是 Jing ji 大学 二年级的学生。

A: 你的爱好是什么?

B: 我爱看书,也爱学习外语。

A: 你常看捷克的还是外国的小说?

B: 我都常看。 

4. týden října: 

pro 2. ročník !!!

A: 你好,您贵姓?

B: 我姓Wang,我叫Wang Fang。你呢?

A: 我叫Katka Fialova.

B: 请问,你上中学还是大学?

A: 我上中学四年级。你在布拉格上大学吗?

B: 是,我和我的好朋友一起在Chali大学学习捷语,我们也一起住。

A: 你们都是Beijing人吗?

B: 不,我是Beijing人,她是Shanghai人。我们在Beijing大学认识的。

A: 你们同岁吗?

B: 是,我们都22岁。你想上大学吗?

A: 是,我也想上Chali大学。我想在那儿学习汉语。我在FB上认识一个中国朋友,

    我们一起只说ying语。我也想和她说汉语,但是,我只会说“你好”,“再见”。  

pro 3. ročník !!!

A: 你好,你在布拉格住吗?

B: 对,我一个人在布拉格住。

A: 你每天吃早饭吗?

B: 我不每天吃早饭,但是我经常吃早饭。

A: 你在家还是在公司吃早饭?

B: 我们公司那儿有一个小饭店,每天我在公司吃早饭,午饭和晚饭,

因为我不会做饭。

A: 你们公司那儿的饭店只做捷克饭吗?

B: 不,他们也做中国饭,日本饭,yì dà lì饭。

3. týden října: pro 2. ročnik !!!

A: Jana, 你们家有几口人?

B: 我们家有四口人。

A: 你有兄弟姐妹吗?

B: 我只有一个妹妹,她叫Anna。

A: 你和Anna都上大学吗?

B: 不,Anna还上中学。

A: 你们两个都在父母那儿住吗?

B: 不,只有Anna在父母那儿住。我和我的男朋友一起住。

2. týden října: pro 2. ročník !!!

A: 请问,你是哪国人?

B: 我是yīng国人,我在布拉格三区住。

A: 是吗?!你的捷语很好。

B: 谢谢。我妈妈是捷克人,在家我们一起只说捷语。 

A: 你还说什么外语? 

B: 我还说 fǎ 语和 yì dà lì 语, 还有不多的汉语。我在布拉格一区的语言学校学习汉语。

    你说几种外语? 

A: 我只说两种外语,yīng语和汉语。

2. týden října: pro 3.ročník !!!

A: 你好,你去过中国吗?

B: 我去过中国,但是我只去了一个星期。

A: 你哪年去的?因为工作还是只去看一看了?

B: 前年。我因为工作去的中国。

A: 前年你已经会说汉语了吗?

B: 不能说会说,可是我已经说不多的汉语了。但是在中国我还是经常说yīng语了, 因为很多

    中国人喜欢和外国人说yīng语。

Opakování pro 2. ročník po prázdninách:

4. týden září:

A: 你好,你的朋友中有没有外国人?

B: 你好,我的朋友中有很多外国人。

A: 你在哪儿认识的这么多外国人?

B: 我在yīng国上的大学 ,也在那儿认识的这些朋友。

A: 你们一起说yīng语吗?

B: 不,和有的朋友我说yīng语。但是,他们中也有只说dé语,fǎ语的人。和这些人我说

    dé语和fǎ语。 

A: 他们都在捷克住吗? 

B: 他们谁都不在捷克住。我们一起在Skype上说话。

A: 你上大学还是上班?

B: 我上班。我在布拉格市中心的中学上班。

3. týden září:

A: 你好,请问,你们家有几口人?

B: 我们家有五口人。

A: 都有谁?

B: 有我爸爸、妈妈、两个姐姐和我。

A: 你们都和父母一起住吗?

B: 不,只有我还在父母那儿住。我大姐和她的丈夫、女儿在布尔诺住。我二姐和她的两个

    大学同学一起住。

A: 你们在市中心住吗?

B: 不,我和父母在布拉格五区住。

A: 在你们住的小区有很多外国人吗?

B: 不,在我们小区只有几个Yue nan人。

A: 你的朋友中有没有外国人?

B: 我的朋友中只有一个俄国人。他是我的好朋友的男朋友  。

小区:sídliště

2. týden zaří:

A: 你认识的人中有学生吗?

B: 我认识的人中不只有学生,但是我的朋友都是大学生。

A: 你也是大学生吗?

B: 是的。我是Chaili大学四年级的,学习汉语的学生。

A: 那么,我们一起说汉语,好不好?

B: 没问题。

1.týden září:

A: 你有兄弟姐妹吗?

B: 我只有一个哥哥。

A: 你们都在父母那住吗?

B: 不。我还在家和父母一起住,但是我哥哥和两个朋友一起住。

A: 那两个(和他一起住的)朋友也是布拉格人吗?

B: 一个是,一个不是。

A: 你和你哥哥都是大学生吗?

B: 不。我上中学四年级。我哥哥上Chali大学。

A: 你说外语吗?

B: 我说英语。在我们中学,我还学习Dé语和Fǎ语。

Léto 2015: pro 1. ročník:

1. Označte radikál a napište název:

字                                           好

认                                           还

孩                                           格

2. Napište výslovnost v Pinyinu:

a) 他  是  我  的  好  朋  友。

b) 你  在 布  拉  格  几  区  住?

3. Vyplňte do závorky chybějící znak:

学 xí (         )                                 知 dào(           )

(         ) chéng市                           (           ) suì 数

父 mǔ (         )                               兄 (        ) 姐妹

4. Seřaďte slova tak, aby byla věta:

a) 在布拉格   有没有   你    人    中    人    认识的    住的

b) 好朋友  上的  你   和    一个   吗    你的   小学 ?       

5. Přeložte do čínštiny:

Jmenuji se Jana Veselá. Jsem z Brna, ale nebydlím v Brně. Bydlím s svým přítelem v Praze 5. Jsem studentkou Karlovy univerzity. Moje rodina má pět členů. Mám jednu mladší sestru, je jí 17 let , chodí do 3. ročníku na střední škole. Mám také jednoho mladšího bratra, je mu 14 let. Chodí na základní školu. Oba bydlí u rodičů. Můj přítel má pouze staršího bratra a jeho starší bratr má manželku a dvě dcery. Já a můj přítel jsme stejně staří. Oba studujeme na Karlově Univerzitě cízí jazyky, ale nejsme spolužáci ze třídy. Studuji angličtinu a čínštinu, on studuje ruštinu a francouzštinu. Oba rádi čteme beletrii, jak českou tak v cízím jazyce. Seznamili jsme se v roce 2013 v Praze, naše rodiče se také znají.

Leden 2014

3. týden:

A: 请问,你在捷克上大学吗?

B: 我不在捷克上大学,我在布拉格的一个外国公司工作。

A: 你会说捷语吗?

B: 我还不会说捷语。我只说一些捷语。

2. týden:

A: 你哪年来的布拉格?

B: 我去年从布尔诺来的布拉格。

A: 每个周末你都去布尔诺看父母吗?

B: 只有的周末去。这个星期六上午我去公司工作,晚上我和男朋友去看我们的朋友。

1. týden:

A: 你在公司还是在学校工作?

B: 我在布拉格四区的一个超市工作。

A: 你每个星期工作几天?

B: 我每个星期工作五天。

2. týden prosice:

A: 你爱上学还是爱上班?

B: 我爱上学。但是,这几个月我常去公司上班。

A: 你在学校的课很少吗?

B: 是的,从九月,我们每个星期只上两天课。

1. týden prosince:

A: 你认识的人中,有没有公司经理?

B: 没有,我上大学,还不工作。

A: 你的同学中有工作的人吗?

B: 有, 但是不多。

4. týden listopadu:

A: 马丁,你从哪儿来?

B: 我从我工作的公司来。

A: 你坐公共汽车上下班吗?

B: 不,我坐电车,再坐地铁。

电车:tramvaj
公共汽车:autobus

3. týden listopadu:

A: 白月,你会开车吗?

B: 我还不会开车,但是我学开车呢。你呢?

A: 我会开车,但是我不常/很少开车。你走路去学校吗?

B: 不,我坐地铁去学校。

地铁: metro

2. týden listpoadu:

A: 请问,你妈妈在哪儿工作?

B: 对,我妈妈在家工作,她是作家。

A: 你看你妈妈写的书吗?

B: 我从来不看妈妈写的书,但是我的几个朋友都说我妈妈写的书很好。 

1. týden listopadu:

A: 你好,你常和你的外国的朋友说话吗?

B: 他们都不在捷克住,我们只在Skype和facebook上说话。

A: 你常去外国看他们吗?

B: 我不常去,他们常来布拉格看我。他们说,捷克有很多好看的地方,他们想都看一看。

4. týden října:

A: 请问,你有什么爱好?

B: 我有很多爱好。我爱看书、学外语、也爱去外国看看。

A: 对你来说,哪个/些欧洲的城市好看?

B: 我想,伦敦, 巴黎,罗马和布拉格都很好看。

伦敦:Londýn
巴黎:Paříž
罗马:Řím

3. týden října:

A: 你知道哪些捷克作家很有名吗?

B: 我想,Karel Čapek, Hrabal, Jirásek 他们都很有名。

A: 你爱看哪个捷克作家的书?

B: 我爱看Čapek和 Ota Pavel的书。

2. týden října:

A: 请问,你爱看捷文书还是外文书?

B: 我都爱看。

A: 你的捷文书多还是外文书多?

B: 我不知道,你让我想一会儿。      

1. týden října:

A: 王芳, 请问,你妈妈多大岁数?

B: 我妈妈五十二岁。我爸爸五十五岁。

A: 他们在哪儿认识的?

B: 他们在大学认识的。

5. týden září:

A: 王芳,你会说几种外语?

B: 我会说两种外语,英语和俄语,你呢?

A: 我也会说英语和俄语,我还在语言学校学习汉语。

B: 那么,我们说汉语,好吗?

英语 : angličtina
俄语 : ruština

4. týden září:

A: 白月,你在查理大学上几年级?

B: 我是查理大学三年级的学生。

A: 你学习什么?

B: 我学习英语和欧洲文学。

英语:angličtina

3. týden září:

A: 你认识中国学生王芳吗?

B: 是的,我认识她。我们都是查理大学的学生。

A: 你们在这儿认识的吗?

B: 不,我们在上海认识的。我们是中学同学。

上海:shàng hǎi -- Shanghai 

 

Září/2013

Pro opakování látky z loňského školního roku, prosím, zkuste přeložit tuto koverzaci:

 

Wang: Dobrý den, jak se jmenujete?
 
---------------------------------------------------------------------------
Nový:  Dobrý den, Jmenuji se Jan Nový. Prosím Vás, odkud
    jste?
 
---------------------------------------------------------------------------
Wang: Jsem Číňan. Jmenuji se Wang Feng.
 
---------------------------------------------------------------------------
Nový:  Co je Vaše příjmení? Wang nebo Feng?
 
---------------------------------------------------------------------------
Wang: Wang je moje příjmení. Vaše příjmení je české nebo
slovenské, prosím?
 
---------------------------------------------------------------------------
Nový:  Myslím si, že to je české, ale jsem Američan. Rodiče
            mého otce jsou Češi, Jen moje máma je Američanka.
 
---------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Wang: Mluvíte anglicky i česky?
 
---------------------------------------------------------------------------
Nový:  Ano. Můj táta se mnou mluví výlučně česky, ale moje
            angličtina je přesto lepší.
 
---------------------------------------------------------------------------
Wang: Bydlíte v Čechách nebo v Americe?
 
---------------------------------------------------------------------------
Nový:  Ani v Čechách ani v Americe. Bydlím v Londyně. 
Studuji tam vysokou školu. Jste také studentem?
 
---------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Wang: Ano. Studuji na Karlově univerzitě češtinu a
            francouzštinu. Mám mnoho přátel, mezi nimi nejsou
            jen Češi, také cizinci, mluvíme spolu česky i anglicky.
 
---------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------

Červen:

4.)  Školní rok je ukončen. Tady máte od mně cvičení na léto.  

 Seřaďte tato slova podle správného slovosledu:

1、是      认识的    吗    人    都    朋友        你的        你

2、区      吗    布拉格    你    几    是    市中心    知道

3、你的   只是    她    你的   是    妻子   女朋友     还是

4、在    好朋友    他    他的    布尔诺人    是    和    布拉格住的   都

5、我的   认识    朋友    丈夫    有的   只    我的

6、男朋友    我    中    王芳    没有    认识的    丈夫    也    只有  人   没有

7、人   在    每个   布拉格    都是   布拉格人    住的    不

8、知道     都     他   在   谁   哪儿   不   住

3.)

A: 请问,你有兄弟姐妹吗?

     Qǐng wèn, nǐ yǒu xīong dì jiě mèi ma?
     Prosím Tě, máš sourozence?

B: 我有一个弟弟和一个妹妹。

     Wǒ yǒu yī gè dì di hé yī gè mèi mei.
     Mám mladšího bratra a mladší sestru. 

2.)

A:  请问,每个中国的家庭有几个孩子?

      Qǐng wèn, měi gè zhōng guó de jiā tíng yǒu jǐ gè hái zi?
      Kolik má každá čínská rodina dětí, prosím Tě?

B: 很多家庭只有一个孩子,有的家庭有两、三个。

     Hěn duō jiā tíng zhǐ yǒu yī gè hái zi, yǒu de jiā tíng yǒu liǎng、sān gè hái zi.
     Mnoho rodin má jen jedno, některé rodiny mají dvě nebo tři dětí.

1.)

A: 他们的孩子都是男孩儿还是女孩儿?

     Tā men de hái zi dōu shì nán hár hái shì nǚ hár?
     Jsou jejich děti chlapci nebo děvčata?

B: 一个是男孩儿,一个是女孩儿。

    Yī gè shì nán hár, yī gè shì nǚ hár.
    Jedno dítě je chlapec, jedno je děvče.

Květen:

4.)

A: 你哥哥有妻子还是女朋友?

     Nǐ gē ge yǒu qī zǐ hái shì nǚ péng you?
     Má tvůj bratr manželku nebo přítelkyni?

B: 他有妻子和两个孩子。

     Tā yǒu qī zǐ hé liǎng gè hái zi.
     Má manželku a dvě děti.

3.)

A: 都有谁?

    Dōu yǒu shéi?
    Kdo jsou?

B: 有爸爸,妈妈,一个哥哥和我。

    Yǒu bà ba, mā ma, yī gè gē ge hé wǒ.
    Jsou to táta, máma, starší bratr a já.

 

2.)

A: 请问,你们家有几口人?

     Qǐng wèn, nǐ men jiā yǒu jǐ kǒu rén?
     Prosím Tě, kolik máte členů v rodině?

B: 我们家有四口人。

     Wǒ men jiā yǒu sì kǒu rén?
     Naše rodina má čtyři členy.

1.)

A: 请问,几区是布拉格的市中心?

      Qǐng wèn, jǐ qū shì Bù là gé de shì zhōng xīn?
      Prosím Tě, který obvod je pražské centrum?

B: 布拉格一区是市中心。

      Bù lā gé yī qū shì shì zhōng xīn.
      Praha 1 je centrum města.

Duben:

4.)

A: 你的每个朋友都是布拉格人吗?

     Nǐ de měi gè péng you dōu shì Bù lā gé rén ma?
    Je každý tvůj kamarád Pražan?

B: 不,Martin 和 Pavla 不是布拉格人。

     Bù, Martin hé Pavla bù shì Bù lā gé rén.
     Ne, Martin a Pavla nejsou z Prahy.

3.)

A: 请问,布拉格大还是布尔诺大?

     Qǐng wèn, Bù lā gé dà hái shì bù ěr nuò dà?
     Prosím Tě, Je Praha nebo Brno větší? 

B: 布拉格大。

     Bù lā gé dà.
     Praha je větší.

2.)

A: 请问,Kundera 是有名的人吗?

     Qǐng wèn, Kundera shì yǒu míng de rén ma?
     Prosím Tě, je Kundera známá osoba?

B: 是的,他很有名。

     Shì de, Tā hěn yǒu míng.
     Ano, je velmi známý.

1.)

A: 你知道,杨娜在哪儿住吗?

      Nǐ zhī dào, Yáng nà zài nǎr zhù ma? 
      Víš, kde bydlí Jana?

B: 她在朋友们那儿住。

     Tā zài péng you nàr zhù.
     Ona bydlí u kamarádek. 

Březen:

5.)

A: 马丁是你的朋友,海伦也是你的朋友吗?

    Mǎ dīng shì nǐ de hǎo péng you, Hǎi lún yě shì nǐ de hǎo péng you ma? 
    Je Martin tvůj dobrý kamarád a Helena také?

B: 他们不都是我的好朋友。

    Tā men bù dōu shì wǒ de hǎo péng you.
    Nejsou všichni moji dobří přátelé. 

4.)

A: 你有几个好朋友。

      Nǐ yǒu jǐ gè hǎo péng you?
      Kolik máš dobrých přátel?

B: 我有三个好朋友。

      Wǒ yǒu sān gè hǎo péng  you.
      Mám tři dobré přátele.

3.)

A: 你认识白月吗?

     Nǐ rèn shi Bái Yuè ma? 
     Znáš Bái Yuè?

B: 不,我不认识她。

     Bù, wǒ bù rèn shi tā.
     Ne, neznám ji.

2.)

A: 你的朋友都是布拉格人吗?

     Nǐ de péng you dōu shì Bù lā gé rén ma?
      Jsou všichni tvoji přátelé Pražané?

B: 不,有的是布拉格人,有的是布尔诺人

      Bù, yǒu de shì Bù lā gé rén, yǒu de shì Bù ěr nuò rén.
      Ne, někteří jsou Pražané, někteří jsou Brněné.

1.)

A: 请问,你在哪儿住?

     Qǐng wèn, nǐ zài nǎr zhù?
      Prosím Tě/Vás, kde bydlíš/te?

B: 我在布拉格住。

     Wǒ zài Bù lā gé zhù.
     Bydlím v Praze.

Únor:

3.)

A: 你叫什么名字?

      Nǐ jiào shén me míng zi?
      Jak se jmenuješ/te?

B: 我叫白月

      Wǒ jiào Bái Yuè.
      Jmenuji se Bái Yuè.

2.)

A: 请问,您贵姓?

      Qǐng wèn, nín guì xìng?
      Prosím Vás, jaké máte ctěné příjmení?

B: 我姓王, 你呢?

      Wǒ xìng Wáng, nǐ ne?
      Moje příjmení je Wáng, a co Vy?

1.)

A: 你好,我是马丁

      Nǐ hǎo, wǒ shì Mǎ Dīng.
      Dobrý den, jsem Martin.

B: 你好,我叫王力

      Nǐ hǎo, wǒ jiào Wáng Lì.
      Dobrý den, jmenuji se Wáng Lì.