Věta "něco/někdo je nějaké"

Pokud chceme říct „něco či někdo je nějaké“, tak můžeme říct dvěma způsoby, např.:

Jana je hezká.

1) 杨娜    好看  

2) 杨娜 (很) 好看X   X

Použijeme-li sloveso 是, tak musíme použít přídavné jméno v plném tvaru tedy s koncovkou的 a následně musí být i předmět. V opačném případě, věta zůstává ve tvaru bez slovesa 是a přídavné jméno bez koncovky a ani nesmí být předmět.