Rozdíl mezi 一点儿 a 有点儿

Rozdíl mezi slovy, která znamenají TROCHU 一点儿 a 有点儿:

一点儿:používá se za slovesem a před podstatným jménem. Např. :

-马丁只会说一点儿汉语。

-我还有一点儿工作得做完。

-彼得说他还需要一点儿时间。

有点儿:používá se před přídavným jménem, někdy i před slovesem. Např. :

-我觉得有点儿累了。

-今天有点儿晚了,我就不去了。

-这个酸奶是不是有点儿坏了?

-我有点儿开始相信他了。